ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA

Law firm / Rechtsanwaltskanzlei
JUDr. Ing. Miroslava TENCEROVÁ

advokátka

Šafárikovo námestie 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Email : tencerova@tencerova.sk
Tel : 421-2-5273 3229
5292 4555
Fax : 421-2-5296 4017
Mobil : 0903-531 360